irtraining.eu

Om ITC

Infrared Training Center (ITC) är den ledande källan till kunskap inom infraröd teknik och dess tillämpningar

ITC håller kurser i nästan 50 länder på över 20 språk av infödda instruktörer med vårt kännetecken --- praktiska laborationer och övningar. Vårt globala nätverk med utbildnings- och examineringsmöjligheter inbegriper helägda dotterbolag samt ett omfattande nätverk av partner som arbetar enligt en beprövad licensmodell.

Kurser

ITC erbjuder certifieringskurser, avancerade tillämpningskurser och webbaserad inlärning samt ämnesexperter, anpassade lösningar och utbildning på plats hos kunden.

Instruktörer

ITC:s instruktörer är de mest erfarna utbildarna och termograförerna i branschen med expertkvalifikationer som ASNT, EPRI, EN, BINDT och ISO och det är deras kunskap som bidrar till våra kunders framgång.

Certifiering

ITC:s certifieringskurser förbereder deltagaren för certifieringsprov i enlighet med nationella och/ eller internationella standarder. Ett certifikat är skriftligt bevis på deltagarens bevisade kompetens genom att han eller hon framgångsrikt uppfyllt vissa villkor och visat att han/hon kan följa procedurer i enlighet med kraven.

Standarder

ITC:s produkter och tjänster uppfyller kraven för ISO 17024 och ISO 18436.* Kurser i Nordamerika uppfyller eller överträffar ASNT SNT-TC-1A-riktlinjer och är godkända av NETA. Vårt kvalitetshanteringssystem för utbildning och certifiering av professionella användare av infraröda värmesensorer och system är certifierat enligt ISO 9001.
ITC:s anställda deltar aktivt i arbetsgrupper och paneler gällande rekommendationer, normativa referenser, standarder och direktiv inom våra verksamhets- och marknadssegment - det är tack vare det här engagemanget som vi kan fokusera på de viktiga utbildningsmålen för deltagarna i ITC:s program.

Webbcommunity

BezugsquelI ITC:s webbcommunity på http://www.infraredtraining.com/community/ kan man utbyta idéer, diskutera problem och lösningar i våra forum, få tillgång till vårt månatliga nyhetsbrev och lära sig om tillämpningar av infraröd termografi. Om du behöver support till FLIR-produkter ber vi dig besöka http://flir.custhelp.com.

Konferenser

InfraMation är världens största konferens om tillämpning av infraröd teknik. Läs mer på www.inframation.org. I Europa arrangerar ITC en användarkonferes varannat år. Läs mer på www.infraredforum.eu

Kontakt

Om du vill kontakta vår verksamhet i Nordamerika kan du e-posta till info_us@infraredtraining.com. Om du har frågor om EMEA, Fjärran Östern och Australasien eller Latinamerika ber vi dig läsa mer i vår globala utbildningskatalog online, kontakta din lokala FLIR-representant eller e-posta till itc@ flir.se.